Historické dědictví považujeme za unikátní hodnotu, ke které je třeba přistupovat s patřičnou úctou. Usilujeme o pečlivé zvážení všech hledisek a vracení památek do života, aniž by vznikaly skanzeny či mrtvá města. Existuje mnoho příkladů dokazujících, že současná architektura do historického prostředí patří a může naopak jeho sílu umocnit.

Objektivní a kvalifikované poznání hodnot památky je nezbytným podkladem navrhování rekonstrukce, renovace, či přístavby. Ideálním výsledkem je vyvážené spojení obnovy památky s jejím  funkčním využitím.

 

Důležité je zachovat celistvost mnohdy velmi složitě strukturované stavby. Pokud možno, využíváme pro obnovu tradiční prostředky, materiály a postupy. Chráníme nejen budovy samé, ale i jejich kontext, urbanistické zapojení do okolní krajiny či organismu města.