Česká krajina je výjimečná, má svůj specifický charakter.

Češi si již před generacemi vytvořili velmi pozitivní vztah k přírodě . Často ji navštěvují a dobře rozumějí také tomu, jak a proč ji chránit.  Málo si však uvědomujeme, že i veřejný prostor města slouží všem a měl by být příjemným místem setkávání a pobytu.

K zadáním tohoto měřítka je naprosto nezbytné získat co nejvíce informací o životě  lidí v dané oblasti, historickém vývoji místa, potřebách a nárocích obyvatel tak, aby výsledkem nových zásahů bylo především podpoření již stávajících pozitivních hodnot.