Obytné kontejnery jsou prostorově prefabrikované prvky, které lze skládat do sestav, které lze následně využívat jako občanské, bytové a technologické objekty. Výstavba z těchto kontejnerů je vhodná zejména kvůli rychlosti, ekonomické nenáročnosti a recyklovatelnosti. Nevýhodou může být nákladná a neekologická přeprava objektů, nutná omezení při návrhu dispozic vyplývající z modulových rozměrů a v neposlední řadě také konzervativnost středoevropanů, kteří se obávají netradičního způsobu výstavby.

 

Při návrhu a volbě konstrukčního systému je proto nezbytně nutné posoudit všechny aspekty a následně určit, zda je prostorová prefabrikace pomocí kontejnerů vhodným řešením.

V současnosti se jeví jako nejpoužitelnější systém obytných kontejnerů, které jsou tvořeny ocelovým rámem, do kterého jsou vkládány stěnové prvky.

Kontejnerové sestavy jsou vhodné převážně pro bydlení v komunitách, tedy bytových domech, ubytovnách a pro budovy občanské vybavenosti. Vzhledem k finanční nenáročnosti jsou využívány především investory, kteří dbají na logické prostorové uspořádání bez zbytečných ne zcela nutných objemů a ploch. Tím nedochází ke zbytečným záborům ploch a vyhýbáme se přílišné expanzi do přírody. Dále ke snižování potřeby ploch pro zástavbu přispívá fakt, že stavby lze jednoduše demontovat a přemisťovat či recyklovat, kdy původně zastavěné plochy nejsou znehodnoceny či zatíženy dřívějšími konstrukcemi (ani základy při variantě založení na prefabrikované patky) a lze je tedy libovolně bez jakéhokoliv omezení využívat.

Použité materiály pro kontejnery mohou být kompletně recyklovatelné. Z hlediska udržitelného rozvoje není vhodný ocelový rám, na jehož výrobu je třeba velké množství energie. Naopak je vhodné použití ekopanelů. Ocelové rámy jsou ovšem základem systému a díky němu nabízí systém tak flexibilní využití (přeprava, znovupoužití).