V atelieru zpracováváme projekty od ideové studie po realizační dokumentaci se zajištěním autorského dozoru. V ideálním případě začínáme spolupráci ještě před výběrem stavební parcely. Odborně posoudíme vhodnost místa nejen vzhledem k záměru (orientace ke světovým stranám, občanská vybavenost, dostupnost, genius loci…), ale i z hlediska omezení parcely, jako je zátopová oblast, bonita půdy, územní a regulační plán atd.

Na projektech spolupracujeme s odborníky z příbuzných oborů (statika, technické vybavení, požární bezpečnost).

Budovy navrhujeme s praktickým uspořádáním, na které navazuje logická konstrukce s ohledem na maximální užitnost a se snahou využívat ekologické materiály a obnovitelné zdroje energie. Preferujeme střídmé řešení před prvoplánovou okázalostí.

Dům není módní výstřelek, ale stává se odkazem naší doby až na několik staletí. Naše návrhy neoplývají přehnanou členitostí či zdobností. Místo toho hledáme krásu v elegantní proporci, kvalitních materiálech a jednoduchosti. Zakázka pro nás nekončí předáním výkresové dokumentace, ale dokončenou realizací bez vad a s dotaženými detaily.